Denne webside er en del af
Den Europæiske Unions officielle vejviser
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Søgning i hierarkiet

Hierarki


Institution Rådet for Den Europæiske Union Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tlf.: +32 2281-6111
Internet: http://www.consilium.europa.eu

Underordnet tjenestegren

 
Haut de pageTop

Seneste opdatering: 28-01-2015