Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Nederländernas ständiga representation

Nederländernas ständiga representation

Avenue de Cortenbergh 4-10/Kortenberglaan 4-10
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 26791511
Fax: +32 26791775
E-post: BRE@minbuza.nl
Internet: http://www.eu-nederland.be

 • DE GOOIJER Pieter
  Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
  Représentant permanent (Coreper II)
 • KINGMA Wepke
  Befullmäktigad minister
  Biträdande ständig representant
 • VAN RIJNSOEVER Carola
  Représentant au Comité politique et de sécurité
  Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Union de l’Europe occidentale

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 27-01-2015