Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Luxemburgs ständiga representation BRAUN Christian

BRAUN Christian

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Avenue de Cortenbergh 75/Kortenberglaan 75
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 27375600*
Fax: +32 27361429 / 27375610*
E-post: prenom.nom@mae.etat.lu*

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Andra avdelningen (Coreper II)
Särskild och befullmäktigad ambassadör
Luxemburgs ständige representant
Avenue de Cortenbergh 75/Kortenberglaan 75
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 27352060 / 27375600
Fax: +32 27361429 / 27375610
E-post: secretariat@mae.etat.lu
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 30-01-2015