Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Luxemburgs ständiga representation

Luxemburgs ständiga representation

Avenue de Cortenbergh 75/Kortenberglaan 75
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 27375600
Fax: +32 27361429 / 27375610
E-post: prenom.nom@mae.etat.lu

  • BRAUN Christian
    Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
    Représentant permanent (Coreper II)

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2015