Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Irlands ständiga representation HANNEY Tom

HANNEY Tom

Ambassadeur
Représentant permanent adjoint (Coreper I)
Rue Froissart 50/Froissartstraat 50
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22823211*
Fax: +32 22303203*
E-post: irlprb@dfa.ie
Internet: http://www.irelandrepbrussels.be*

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Första avdelningen (Coreper I)
Ambassadeur
Représentant permanent adjoint de l'Irlande
Rue Froissart 50/Froissartstraat 50
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22308580
Fax: +32 22303203
E-post: irlprb@dfa.ie
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2015