Ο παρών ιστοχώρος είναι μέρος του
O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Ιεραρχική αναζήτηση

Ιεραρχική δομή


Όργανο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων Μόνιμες Αντιπροσωπείες Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισπανίας Υγεία και θέματα καταναλωτών

Υγεία και θέματα καταναλωτών

Boulevard du Régent 52/Regentlaan 52
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Τηλ.: +32 25098611*
Φαξ: +32 25111940 / 25112630*
Email: reper.bruselasue@reper.maec.es
Internet: http://representacionpermanente.eu*


Haut de pageΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 27-01-2015