Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Irlands ständiga representation Kansliet för regeringens juridiska råd (Attorney General) (inbegripet kansliet för Parliamentary Draftsman)

Kansliet för regeringens juridiska råd (Attorney General) (inbegripet kansliet för Parliamentary Draftsman)

Rue Froissart 50/Froissartstraat 50
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22823211*
Fax: +32 22303203*
E-post: irlprb@dfa.ie
Internet: http://www.irelandrepbrussels.be*


Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 30-01-2015