Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Spaniens ständiga representation Press- och informationstjänsten

Press- och informationstjänsten

Boulevard du Régent 52/Regentlaan 52
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 25098611*
Fax: +32 25111940 / 25112630*
E-post: reper.bruselasue@reper.maec.es
Internet: http://representacionpermanente.eu*


Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 01-02-2015