Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Spaniens ständiga representation MARCO MARTINEZ José Pascual

MARCO MARTINEZ José Pascual

Ambassadör
Ställföreträdande ständig representant
Boulevard du Régent 52/Regentlaan 52
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 25098611*
Fax: +32 25111940 / 25112630*
E-post: reper.bruselasue@reper.maec.es
Internet: http://representacionpermanente.eu*

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Första avdelningen (Coreper I)
Ambassadör
Spaniens ställföreträdande ständige representant
Boulevard du Régent 52/Regentlaan 52
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 25098611
Fax: +32 25111940 / 25112630
E-post: reperue@reper.maec.es
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 30-01-2015