Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Spaniens ständiga representation DASTIS QUECEDO Alfonso

DASTIS QUECEDO Alfonso

Särskild och befullmäktigad ambassadör
Spaniens ständige representant
Boulevard du Régent 52/Regentlaan 52
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 25098611*
Fax: +32 25111940 / 25112630*
E-post: reper.bruselasue@reper.maec.es
Internet: http://representacionpermanente.eu*

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Andra avdelningen (Coreper II)
Särskild och befullmäktigad ambassadör
Spaniens ständige representant
Boulevard du Régent 52/Regentlaan 52
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 01-02-2015