Táto stránka je súčasťou servera
Oficiálny adresár Európskej únie
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Hierarchické vyhľadávanie

Individuálny profil


Inštitúcia Rada Európskej únie Výbor stálych predstaviteľov Stále zastúpenia Stále zastúpenie Nemecka TEMPEL Peter

TEMPEL Peter

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Rue Jacques de Lalaing 8-14/Jacques de Lalaingstraat 8-14
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tel: +32 27871000*
Fax: +32 27872000*
E-mail: info@eu-vertretung.de

Rada Európskej únie; Výbor stálych predstaviteľov; Časť II (Coreper II)
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent de l'Allemagne
Rue Jacques de Lalaing 8–14/Jacques de Lalaingstraat 8–14
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tel: +32 27871000
Fax: +32 27872000
E-mail: l-vz1-eu@brue.diplo.de
Haut de pageO stránku vyššie

Posledná aktualizácia: 30-08-2014