Denne webside er en del af
Den Europæiske Unions officielle vejviser
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Søgning i hierarkiet

Individuel profil


Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Tysklands Faste Repræsentation TEMPEL Peter

TEMPEL Peter

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Rue Jacques de Lalaing 8-14/Jacques de Lalaingstraat 8-14
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tlf.: +32 27871000*
Fax: +32 27872000*
E-mail: info@eu-vertretung.de

Rådet for Den Europæiske Union; De Faste Repræsentanters Komité; 2. Afdeling (Coreper II)
Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør
Fast repræsentant for Tyskland
Rue Jacques de Lalaing 8–14/Jacques de Lalaingstraat 8–14
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tlf.: +32 27871000
Fax: +32 27872000
E-mail: l-vz1-eu@brue.diplo.de
Haut de pageTop

Seneste opdatering: 22-08-2014