Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Danmarks ständiga representation Skatteministeriet

Skatteministeriet

Rue d'Arlon 73/Aarlenstraat 73
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22330811*
Fax: +32 22309384*
E-post: brurep@um.dk*


Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 30-01-2015