Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Danmarks ständiga representation TRANHOLM-MIKKELSEN Jeppe

TRANHOLM-MIKKELSEN Jeppe

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Rue d'Arlon 73/Aarlenstraat 73
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22330865
Fax: +32 22309384*
E-post: brurep@um.dk*

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Andra avdelningen (Coreper II)
Särskild och befullmäktigad ambassadör
Danmarks ständige representant
Rue d'Arlon 73/Aarlenstraat 73
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22330811
Fax: +32 22309384
E-post: brurep@um.dk
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 28-01-2015