Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Danmarks ständiga representation

Danmarks ständiga representation

Rue d'Arlon 73/Aarlenstraat 73
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22330811
Fax: +32 22309384
E-post: brurep@um.dk

  • TOFT Ole
    Ambassadeur
    Représentant permanent adjoint (Coreper I)

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2015