Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Belgiens ständiga representation WOUTERS Dirk

WOUTERS Dirk

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22332120
Fax: +32 22311075 / 22332165*
E-post: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be*

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Andra avdelningen (Coreper II)
Särskild och befullmäktigad ambassadör
Belgiens ständige representant
Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22332111
Fax: +32 22311075 / 22332165
E-post: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 26-01-2015