Denne webside er en del af
Den Europæiske Unions officielle vejviser
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Søgning i hierarkiet

Individuel profil


Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Belgiens Faste Repræsentation WOUTERS Dirk

WOUTERS Dirk

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tlf.: +32 22332120
Fax: +32 22311075 / 22332165*
E-mail: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be*

Rådet for Den Europæiske Union; De Faste Repræsentanters Komité; 2. Afdeling (Coreper II)
Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør
Fast repræsentant for Belgien
Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tlf.: +32 22332111
Fax: +32 22311075 / 22332165
E-mail: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be
Haut de pageTop

Seneste opdatering: 27-01-2015