Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Belgiens ständiga representation

Belgiens ständiga representation

Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22332111
Fax: +32 22311075 / 22332165
E-post: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be

  • WOUTERS Dirk
    Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
    Représentant permanent (Coreper II)

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2015