Deze site maakt deel uit van
De officiële gids van de Europese Unie
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Hiërarchisch zoeken

Hiërarchisch overzicht


Instelling Raad van de Europese Unie Comité van permanente vertegenwoordigers Permanente vertegenwoordigingen Permanente vertegenwoordiging van België

Permanente vertegenwoordiging van België

Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tel.: +32 22332111
Fax: +32 22311075 / 22332165
E-mail: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be

  • WOUTERS Dirk
    Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
    Représentant permanent (Coreper II)

Ondergeschikte dienst

 
Haut de pageNaar boven

Laatste update: 27-12-2014