Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Finlands ständiga representation Rättsliga och inrikes frågor KARTILA Marja

KARTILA Marja

Conseiller (Coopération policière)
Avenue de Cortenbergh 80/Kortenberglaan 80
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22878504
Fax: +32 22878405*
E-post: sanomat.eue@formin.fi
Internet: http://www.finland.eu*

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 28-01-2015