Ši svetainė yra Europa dalis
Oficialus Europos Sàjungos katalogas
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Paieška pagal hierarchinę sąrangą

Asmens informacija


Institucija Europos Sąjungos Taryba Nuolatinių atstovų komitetas Nuolatinės atstovybės Airijos nuolatinė atstovybė Menų, paveldo ir gėlų kalbos regiono (Gaeltacht) ministerija ARTHURS Eddie

ARTHURS Eddie

Premier secrétaire
Rue Froissart 50/Froissartstraat 50
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tel.: +32 22823211*
Faks.: +32 22303203*
El. paštas: irlprb@dfa.ie
Internet: http://www.irelandrepbrussels.be*

Haut de pageĮ viršų

Atnaujinta: 28-01-2015