Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Övriga organ Agences exécutives Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA) Département B - Gestion scientifique

Département B - Gestion scientifique

Place C. Rogier 16/Karel Rogierplein 16
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique*
E-post: erc-info@ec.europa.eu
Internet: http://erc.europa.eu*


Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 26-01-2015