Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Ungerns ständiga representation Enheten för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Enheten för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22341200*
Fax: +32 22304351*
E-post: sec.beu@mfa.gov.hu
Internet: http://www.hunrep.be*

  • BENCZE László
    Premier secrétaire (santé publique, produits pharmaceutiques)
  • MOLNAR Balázs
    Troisième secrétaire (droit du travail, santé et sécurité du lieu de travail)

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 25-01-2015