Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Finlands ständiga representation

Finlands ständiga representation

Avenue de Cortenbergh 80/Kortenberglaan 80
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22878411
Fax: +32 22878405
E-post: sanomat.eue@formin.fi
Internet: http://www.finland.eu


Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 29-01-2015