Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Greklands ständiga representation Enheten för rättsliga och inrikes frågor

Enheten för rättsliga och inrikes frågor

Rue Jacques de Lalaing 19–21/Jacques de Lalaingstraat 19–21
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 25515719
Fax: +32 25515651*
E-post: jai@rp-grece.be

  • MAYER-RANTIK Kornelia
    Groupe de travail "Intégration, migration et éloignement", FREMP, HLWG, CIA, SCIFA, GAMM, MFF, Freemo

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2015