Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Övriga organ Agences exécutives Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA) AMOR Jose Pablo

AMOR Jose Pablo

Direktör
Place C. Rogier 16/Karel Rogierplein 16
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 229-80167
E-post: erc-info@ec.europa.eu
Internet: http://erc.europa.eu*

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 30-01-2015