Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Tjeckiens ständiga representation Diplomattjänstens externa personal stationerad vid den ständiga representationen

Diplomattjänstens externa personal stationerad vid den ständiga representationen

Rue Caroly 15/Carolystraat 15
1050 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22139111*
Fax: +32 22139186*
E-post: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Internet: http://www.czechrep.be*


Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2015