Denne webside er en del af
Den Europæiske Unions officielle vejviser
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Søgning i hierarkiet

Hierarki


Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Den Tjekkiske Republiks Faste Repræsentation Eksternt personale i den diplomatiske tjeneste knyttet til den faste repræsentation

Eksternt personale i den diplomatiske tjeneste knyttet til den faste repræsentation

Rue Caroly 15/Carolystraat 15
1050 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tlf.: +32 22139111*
Fax: +32 22139186*
E-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Internet: http://www.czechrep.be*


Haut de pageTop

Seneste opdatering: 27-12-2014