Ο παρών ιστοχώρος είναι μέρος του
O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Ιεραρχική αναζήτηση

Ιεραρχική δομή


Όργανο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων Μόνιμες Αντιπροσωπείες Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ουγγαρία Mertens

Mertens

Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Τηλ.: +32 22341200*
Φαξ: +32 22304351*
Email: sec.beu@mfa.gov.hu
Internet: http://www.hunrep.be*


Haut de pageΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 28-12-2014