Ο παρών ιστοχώρος είναι μέρος του
O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Ιεραρχική αναζήτηση

Ατομικό προφίλ


Όργανο KOSMIDIS Stefanos

KOSMIDIS Stefanos


Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων; Μόνιμες Αντιπροσωπείες; Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας; Unité "Relations extérieures - Élargissement - COPS"
Conseiller militaire (EDA P.o.C., EU Nadrep)
Rue Jacques de Lalaing 19–21/Jacques de Lalaingstraat 19–21
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Τηλ.: +32 25515789
Φαξ: +32 25515651*
Email: edacpoc@mfa.gr
Haut de pageΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-12-2014