Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska kommissionen DG TRADE — Commerce Directeur général adjoint chargé des Directions E, F, G et H Dir E — Pays voisins, Etats-Unis et Canada

Dir E — Pays voisins, Etats-Unis et Canada

Rue de la Loi 170/Wetstraat 170
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 229-91111 (&CENTRAL;)*
Internet: http://ec.europa.eu/trade*

  • LINTON F.
    Secrétaire - Secretary to the Director

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 28-01-2015