Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Luxemburgs ständiga representation Kommittén för politiska frågor och säkerhetsfrågor

Kommittén för politiska frågor och säkerhetsfrågor

Avenue de Cortenbergh 75/Kortenberglaan 75
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 27375600*
Fax: +32 27361429 / 27375610*
E-post: prenom.nom@mae.etat.lu*

 • MULLER Stephan
  Ambassadör
  Ständig representant i interimistiska kommittén för politik och säkerhetspolitik
 • CRAUSER Jeanne
  Représentant adjoint au COPS (coordination COPS, Nicolaïdis)
 • BIEVER André
  Gestion civile des crises, questions politico-militaires

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 29-01-2015