Denne webside er en del af
Den Europæiske Unions officielle vejviser
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Søgning i hierarkiet

Hierarki


Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Belgiens Faste Repræsentation Den offentlige forbundsmyndighed for Retlige anliggender

Den offentlige forbundsmyndighed for Retlige anliggender

Rue de la Loi 61–63/Wetstraat 61–63
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tlf.: +32 22332111*
Fax: +32 22311075 / 22332165*
E-mail: dispatch.belgoeurop@diplobel.fed.be*


Haut de pageTop

Seneste opdatering: 26-01-2015