Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Italiens ständiga representation Ekonomi- och finansministeriet

Ekonomi- och finansministeriet

Rue du Marteau 5-11/Hamerstraat 5-11
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22200411;
de 13h00 à 16h00 : +32 22200410*
Fax: +32 22193449 / 22200426*
E-post: rpue@rpue.esteri.it
Internet: http://www.italiaue.esteri.it*


Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 30-01-2015