Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Litauens ständiga representation Finansministeriet LINKEVIČIUS Vaidotas

LINKEVIČIUS Vaidotas

Attaché (taxes)
Rue Belliard 41-43/Belliardstraat 41-43
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 24019820
Fax: +32 24019877*
E-post: office@eurep.mfa.lt
Internet: http://www.eurep.mfa.lt*

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 01-02-2015