Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Slovakiens ständiga representation KORCOK Ivan

KORCOK Ivan

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Avenue de Cortenbergh 79/Kortenberglaan 79
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 27436800
Fax: +32 274368-88/89*
E-post: eu.brussels@mzv.sk
Internet: http://www.mzv.sk/szbrusel*

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Andra avdelningen (Coreper II)
Särskild och befullmäktigad ambassadör
Slovakiens ständige representant
Avenue de Cortenbergh 79/Kortenberglaan 79
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 27436811
Fax: +32 27436888
E-post: eu.brussels@mzv.sk
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 26-01-2015