Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Slovakiens ständiga representation MICOVCIN Alexander

MICOVCIN Alexander

Ambassadör
Ställföreträdande ständig representant
Avenue de Cortenbergh 79/Kortenberglaan 79
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 27436801
Fax: +32 274368-88/89*
E-post: eu.brussels@mzv.sk
Internet: http://www.mzv.sk/szbrusel*

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Första avdelningen (Coreper I)
Ambassadeur
Représentant permanent adjoint de la Slovaquie
Avenue de Cortenbergh 79/Kortenberglaan 79
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 27436811
Fax: +32 27436888
E-post: eu.brussels@mzv.sk
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 01-02-2015