Ο παρών ιστοχώρος είναι μέρος του
O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Ιεραρχική αναζήτηση

Ιεραρχική δομή


Όργανο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων Μόνιμες Αντιπροσωπείες Μόνιμη αντιπροσωπεία στην Πολωνία Οικονομικές και εμπορικές υποθέσεις

Οικονομικές και εμπορικές υποθέσεις

Rue Stevin 139/Stevinstraat 139
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Τηλ.: +32 27804200*
Φαξ: +32 27804297*
Email: bebrustpe@msz.gov.pl
Internet: http://www.brukselaeu.polemb.net*


Haut de pageΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-01-2015