Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Polens ständiga representation

Polens ständiga representation

Rue Stevin 139/Stevinstraat 139
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 27804200
Fax: +32 27804297
E-post: bebrustpe@msz.gov.pl
Internet: http://www.brukselaeu.polemb.net

 • PRAWDA Marek
  Särskild och befullmäktigad ambassadör
  Ständig representant
 • HERCZYNSKI Paweł
  Ministerråd
  Representant i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
 • PRZENIOSLO Damian
  Ministre conseiller, représentant permanent adjoint (COPS, Nicolaïdis)

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2015