Denne webside er en del af
Den Europæiske Unions officielle vejviser
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Søgning i hierarkiet

Hierarki


Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Ungarns Faste Repræsentation Direktoratet for Finans og Infrastruktur

Direktoratet for Finans og Infrastruktur

Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tlf.: +32 22341200*
Fax: +32 22304351*
E-mail: sec.beu@mfa.gov.hu
Internet: http://www.hunrep.be*


Haut de pageTop

Seneste opdatering: 02-02-2015