Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Ungerns ständiga representation Konkurrenskraft resurser

Konkurrenskraft resurser

Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22341200*
Fax: +32 22304351*
E-post: sec.beu@mfa.gov.hu
Internet: http://www.hunrep.be*

  • SZILAGYI Ágnes
    Troisième secrétaire (droit des sociétés, concurrence, marchés publics)
  • TARDOS Gergő
    Troisième secrétaire (compétitivité et croissance, politique industrielle, stratégie de Lisbonne, libre circulation des produits industriels, PME, politique d’innovation)

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 01-02-2015