Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Ungerns ständiga representation Ekonomiska och finansiella enheten

Ekonomiska och finansiella enheten

Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22341200*
Fax: +32 22304351*
E-post: sec.beu@mfa.gov.hu
Internet: http://www.hunrep.be*

  • STAVICZKY Péter
    Deuxième secrétaire (fraude, blanchiment d’argent, aide d’État)

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 27-01-2015