Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Ungerns ständiga representation GYORKOS Péter

GYORKOS Péter

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22341205
Fax: +32 22304351*
E-post: sec.beu@mfa.gov.hu

Europeiska unionens råd; Ständiga representanternas kommitté; Andra avdelningen (Coreper II)
Särskild och befullmäktigad ambassadör Ungerns ständige representant
Rue de Trèves 92–98/Trierstraat 92–98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22341200
Fax: +32 22340784
E-post: sec.beu@mfa.gov.hu
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 29-01-2015