Denne webside er en del af
Den Europæiske Unions officielle vejviser
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Søgning i hierarkiet

Individuel profil


Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Ungarns Faste Repræsentation GYORKOS Péter

GYORKOS Péter

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent (Coreper II)
Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tlf.: +32 22341205
Fax: +32 22304351*
E-mail: sec.beu@mfa.gov.hu

Rådet for Den Europæiske Union; De Faste Repræsentanters Komité; 2. Afdeling (Coreper II)
Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør
Ungarns faste repræsentant
Rue de Trèves 92–98/Trierstraat 92–98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tlf.: +32 22341200
Fax: +32 22340784
E-mail: sec.beu@mfa.gov.hu
Haut de pageTop

Seneste opdatering: 28-01-2015