Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Ungerns ständiga representation GRUBER Károly

GRUBER Károly

Särskild och befullmäktigad ambassadör
Representant vid PSC
Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22341416
Fax: +32 22304351*
E-post: psc.beu@mfa.gov.hu

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2015