Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Ungerns ständiga representation

Ungerns ständiga representation

Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22341200
Fax: +32 22304351
E-post: sec.beu@mfa.gov.hu
Internet: http://www.hunrep.be

 • GYORKOS Péter
  Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
  Représentant permanent (Coreper II)
 • VARHELYI Olivér
  Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Représentant permanent adjoint
 • GRUBER Károly
  Särskild och befullmäktigad ambassadör
  Representant vid PSC

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 30-01-2015