Denne webside er en del af
Den Europæiske Unions officielle vejviser
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Søgning i hierarkiet

Hierarki


Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Ungarns Faste Repræsentation

Ungarns Faste Repræsentation

Rue de Trèves 92-98/Trierstraat 92-98
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tlf.: +32 22341200
Fax: +32 22304351
E-mail: sec.beu@mfa.gov.hu
Internet: http://www.hunrep.be

 • GYORKOS Péter
  Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
  Représentant permanent (Coreper II)
 • VARHELYI Olivér
  Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Représentant permanent adjoint
 • GRUBER Károly
  Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør
  repræsentant i PSC

Underordnet tjenestegren

 
Haut de pageTop

Seneste opdatering: 26-01-2015