Deze site maakt deel uit van
De officiële gids van de Europese Unie
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Hiërarchisch zoeken

Hiërarchisch overzicht


Instelling Raad van de Europese Unie Comité van permanente vertegenwoordigers Permanente vertegenwoordigingen Permanente vertegenwoordiging van de Tsjechische Republiek Administratie, Personeel en Informatietechnologie

Administratie, Personeel en Informatietechnologie

Rue Caroly 15/Carolystraat 15
1050 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tel.: +32 22139111*
Fax: +32 22139186*
E-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Internet: http://www.czechrep.be*

  • PLANICKOVA Barbora
    Troisième secrétaire (chef d’unité: politique personnelle, HRWG, END)
  • GRYC Ondřej
    Attaché (chef d’unité: affaires informatiques, CIO)

Haut de pageNaar boven

Laatste update: 28-01-2015