Ο παρών ιστοχώρος είναι μέρος του
O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Ιεραρχική αναζήτηση

Ατομικό προφίλ


Όργανο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων Μόνιμες Αντιπροσωπείες Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Δημοκρατία της Τσεχίας Μονάδα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και εμπορίου JIROTKA David

JIROTKA David

Troisième secrétaire (politique de cohésion et fonds de l’UE)
Rue Caroly 15/Carolystraat 15
1050 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Τηλ.: +32 22139111*
Φαξ: +32 22139186*
Email: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Internet: http://www.czechrep.be*

Haut de pageΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-12-2014