Ο παρών ιστοχώρος είναι μέρος του
O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Ιεραρχική αναζήτηση

Ατομικό προφίλ


Όργανο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων Μόνιμες Αντιπροσωπείες Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Δημοκρατία της Τσεχίας Trade policy unit KRAL Jan

KRAL Jan


Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων; Μόνιμες Αντιπροσωπείες; Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Δημοκρατία της Τσεχίας; Economic and financial policy unit
Troisième secrétaire (politique de cohésion et fonds de l’UE)
Rue Caroly 15/Carolystraat 15
1050 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Τηλ.: +32 22139111*
Φαξ: +32 22139186*
Email: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Internet: http://www.czechrep.be*
Haut de pageΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-01-2015