Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Lettlands ständiga representation

Lettlands ständiga representation

Avenue des Arts 23/Kunstlaan 23
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 22383100
Fax: +32 22383250
E-post: permrep.eu@mfa.gov.lv
Internet: http://www.mfa.gov.lv/brussels

  • JUHANSONE Ilze
    Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
    Représentant permanent (Coreper II)

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 01-02-2015